Skip to main content
تحقیق کیفی در علوم انسانی

به گزارش هموار کنکور، علوم انسانی علم انسان شناسی است.

پس همواره از تحقیق کیفی در علوم انسانی ، با روش

پدیدار شناسی، قوم نگاری، زمینه ای، مطالعه موردی و … استفاده می شود.

چرا که ما در این مبحث به دنبال اعداد و ارقام و اندازه گیری واحد ها نیستیم.

ما به دنبال بررسی افکار، عواطف، احساسات، تجربه ها، باورها، عقاید

و به طور کلی تجربه زیسته هر فرد می باشیم.

چنین تحقیقی فقط با مطالعه و مشاهده عمیق و همه جانبه

از زندگی فرد یا افراد در محیط واقعی، ملموس و طبیعی زندگی آن ها امکان پذیر است.

مطالعه کیفی یک روش تحقیق و مطالعه طبیعت گراست.

چرا که به هیچ وجه، هیچ تغییر یا دستکاری در محیط طبیعی افراد ایجاد نخواهد کرد.

یک محقق در این روش فقط مشاهده گر، شنونده و ناظری همراه و پیگیر خواهد بود.

او هرگز کسی را قضاوت و داوری نمی کند و هیچ ایده یا نظری را به او القا نخواهد کرد.

بلکه تلاش می کند بدون دستکاری و دخالت در زندگی فرد،

تنها تجارب و احساسات او را مورد مطالعه قرار داده

یک گزارش کامل و جامع از آن تهیه کرده و

برای مطالعه و تحقیق بیشتر یا دست یابی به شناخت عمیق تر،

در اختیار محققان، درمانگران و دست اندر کاران

فعال در جوامع بشری قرار دهد.

از این رو یک محقق کیفی در زمینه علوم انسانی

مانند یک گزارشگر و یک نویسنده کاملا صادق عمل می کند

و تصویری واقعی از زندگی بشر به دیگران نشان می دهد و احساسات او را منعکس می سازد.

لطفا کامنت فراموش نشه. نظرات شما به من انرژی میده