Skip to main content
نرم درصدی

کاربرد نرم یا هنجار درصدی در آزمون های هوش و پیشرفت تحصیلی

به گزارش هموار کنکور, نرم یا هنجار، عددی است

که از محاسبه میانگین نمرات گروه ملاک یا مرجع، که آن را گروه هنجار می نامند بدست می آید.

نرم ها انواع مختلفی دارند که یکی از متداول ترین و رایج ترین آن ها نرم درصدی است.

این نرم به دلیل این که محاسبه ای آسان داشته و برای عموم مردم نیز قابل فهم است،

بیشتر از هر هنجاری برای ارائه نتایج آزمون ها به عموم مردم استفاده می شود.

همچنین از آن می توان برای همه گروه های سنی و تمامی دوره های تحصیلی نیز استفاده کرد.

یکی از معمول ترین کاربرد های آن که همگی با آن آشنایی کامل را دارید،

محاسبه رتبه افراد در آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها یا همان کنکور است.

به همین دلیل است که نتایج و کارنامه نهایی به شکل درصد بیان می شود.

به این ترتیب افراد می توانند به خوبی سطح عملکرد خود را در امتحانات بسنجند

و به علاوه خود را به نفرات برتر هر گروه مقایسه کنند.

و با در نظر گرفتن رتبه درصدی خود، موقعیت خودشان را در گروه مورد آزمون تشخیص دهند.

یکی از روش هایی که از آن برای محاسبه رتبه افراد در کنکور استفاده می شود، نمره CEEB است.

این نمره هم در ایران و هم در جهان کاربرد دارد اما فرمول آن ها کمی متفاوت است.