Skip to main content
هموار کنکور

به گفته هموار کنکور

اختلال شخصیت نمایشی در اصل یک نوع اختلال است که فرد در آن می خواهد همیشه مرکز
توجه دیگران باشد و اگر مورد توجه قرار نگیرد به شدت ناراحت و خشمگین خواهد شد.
این افراد بسیار هیجانی اند
آنها در اکثر مواقع در زندگی به سرعت روابط پر شوری را شروع کرده و خیلی زود به هم پایان
می رسانند (مثلا زود طلاق میگیرند)

  • روابط خود را صمیمی تر از آنچه واقعا هست نشان می دهند
  • آنها از جذابیت های جنسی و ظاهر جسمانی خود، همواره برای جلب توجه استفاده میکنند.
  • احساسات خود را به صورت اغراق آمیز، ساختگی، دروغین و نمایشی ابراز میکنند.
  • ویژگی اصلی چنین افرادی در تعامل با دیگران اغلب با اغواگری جنسی یا رفتار تحریک کننده جنسی، مشخص می شود

………………..
اگر آنها کانون توجه قرار نگیرند، ممکن است اعمالی نمایشی انجام دهند (مثلا داستان هایی
را از خود در آورند، دروغهایی بگویند، شایعه پردازی کنند و صحنه هایی را خلق کنند) تا توجه
افراد را جلب کنند
گاها در نقطه آخر و ناامیدی ازجلب توجه دیگران ممکن است دست به خودکشی بزنند
………………..
شکل ظاهری و رفتاری افراد مبتلا به این اختلال به طور نامناسبی غالباً از نظر جنسی، تحریک
کننده یا اغوا کننده است
و انرژی، وقت و پول بیش از اندازه ای را صرف پوشاک و آرایش می کنند و حتی برای جلب توجه
دست به رفتارهای قبح شکنانه هم میزنند!
.
.
این اختلال شخصیت شباهت عجیبی به سلبریتیها داره!
.

#هموار_کنکور

#اختلال_شخصیت_نمایشی