Skip to main content

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

به گفته هموار کنکور، اختلال شخصیت ضداجتماعی

الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران است و یکی از اختلالات روانی شایع می

باشد
……………..
این افراد گناهان و اشتباهات خودش را در نظر نمی گیرند و جوری رفتار می کنند که دیگری

مقصر قلمداد شود.
چنین افرادی معمولا ظاهر گرم و صمیمی و دوست داشتنی دارند ولی در واقعیت اینطور نیست

در ضمن آنها از قوانین، مقررات و سنت های یک جامعه به هیچ وجه پیروی نمی کنند و در پی

سنت شکنی، قبح شکنی و تابو شکنی هستند.


……………..
نشانه های این اختلال :


_عدم رعایت هنجارهای اجتماعی مربوط به رفتارهای قانونمند، که با انجام دادن متداوم

کارهایی صورت میگیرد که باعث دستگیری فرد می شود
فریبکاری، دروغ های مکرر، استفاده از نام مستعار بی اعتنایی نسبت به امنیت و سلامتی خود یا دیگران و به طور کلی جامعه و کشوری که در

آن به سر می برند
………………..
این افراد به هیچ وجه، واقعا از هنجارشکنی ها، نقض حقوق فردی و اجتماعی دیگران و جریحه

دار کردن احساسات مردم و رفتارهای خود پشیمان نمی شوند
به طور کلی این افراد فاقد احساس پشیمانی و ندامت هستند
فقط در صورتی که گرفتار قانون شوند دست به تظاهر می زنند، نقش بازی می کنند و ادعای

پشیمانی می نمایند وحتی اشک می ریزند
اما به محض اینکه از مهلکه گریختند دوباره اعمال مشابه را از خود بروز می دهند
…………………


تفاوت اصلی این اختلال شخصیت با رفتارهای تبهکاری نیز در همین است


چرا که یک تبهکار در صورت گذراندن دوره محکومیت واقعا از عملش پشیمان شده و مجددا آن را

مرتکب نخواهد شد
اما افرادی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند هرگز پشیمان نمی شوند
بلکه از اعمال خود لذت می برند.
.
اینم یک نمونه دیگه از اختلالات روانی برخی از سلبریتیها
.
.

#هموار_کنکور

#اختلال_شخصیت_ضد_اجتماعی