Skip to main content

به گزارش هموار کنکور، برخی از انسان ها برای برتر بودن هر کاری می کنند و هر هزینه ای را می پردازند.

خود را با جدید ترین مدهای روز دنیا هماهنگ می کنند،

به صدها کلاس آموزش موسیقی، نقاشی، زبان های خارجی و … می روند،

خانه و ماشین و دکوراسیون منزلشان را هر سال به روز رسانی می کنند،

تمام دنیا را زیر پا گذاشته و به هر نقطه ای از این جهان خاکی و حتی کره های دیگر سر می زنند.

اما دریغ از اینکه کمی انسانیت بیاموزند. ته ته وسعت دید آنها همان نوک بینی شان است!

برای برتر بودن، به هیچ کدام این ها نیازی ندارید.

فقط کافیست که انسان باشید و انسان وار و شریف زندگی کنید.

انسانیت به تنهایی گرانبها ترین دارائی دنیاست و زیبنده ترین آرایش و فاخر ترین پوشش.

و اینجاست که خواهیم فهمید بهترین و کامل ترین دین همان  انسانیت است

و انسانیت و کمال را خداوند در قرآن کریم به رخ می کشد،

آنجا که می فرماید تنها ملاک برتری انسان برهم، نه رنگ و نژاد است، نه قوم و قبیله و نه جاه و مقام،

بلکه تقوا است و ایمان و بس!

و تقوا داشتن اوج انسانیت است در این جهانی که به سوی غیر انسانی شدن پیش می رود.

«حال که ما آموخته ایم در هوا مانند یک پرنده پرواز کنیم و در دریا همچون یک ماهی شنا کنیم،

تنها یک چیز باقی مانده است که بیاموزیم و آن اینکه همچون یک انسان بر روی زمین زندگی کنیم!»

جرج برنارد شاو