Skip to main content
آسیب شناسی روانی

کتاب دست دوم آسیب شناسی روانی هالجین جلد1 و 2 بر اساس dsm5

کاملا نو و تمیز و بدون خط خوردگی

چاپ بهار 1401

نوشته ریچارد هالجین

متن کامل جلد 1 و 2 به صورت یکجا

.

قیمت فقط 245000 تومان